Thiết kế web hội nghị sự kiện

thiet ke web hoi nghi su kien slider
thiet ke web hoi nghi su kien slider 2

 

I. Thiết kế web hội nghị về sự kiện tài trợ

1.Trang chủ web sự kiện:

 • Giới thiệu sự kiện
 • Ngày giờ tổ chức sự kiện
 • Hình ảnh đại diện người diễn giải
 • Hình anh sự kiện
 • Tin tức quảng bá hình ảnh sự kiện sự kiện du lịch địa điểm ăn uống nghỉ ngơi
 • Logo đối tác nhà tài trợ chính – nhà đồng tài trợ…

2.Giới thiệu

 • Giới thiệu
 • chương trình sự kiện
 • Ban tổ chức
 • Người diễn giải
 • Giải thưởng

3.Tóm tắt sự kiện

 • Chủ đề chính hội nghị
 • Người hướng dẫn trừu tượng (ban cố vấn)
 • Biểu mẫu bài nộp
 • Form nộp bài – phản biện – phản hồi (hệ thống quản lý bài nộp) – nhận bài qua hệ thống – được thông báo tự động qua mail
 • Áp phích biểu mẫu

4.Triển lãm và tài trợ

 • Sơ đồ mặt bằng và triển lãm
 • Thông tin triển lãm
 • Cơ hội hỗ trợ
 • Sự kiện vệ tinh

5.Đăng ký

 • Thành viên đăng ký – Thông báo qua hệ thống – Thông báo qua mail
 • Thanh toán Paypal – Thanh toán tại chỗ – Thông báo qua hệ thống – Thông báo qua mail
 • Đăng ký chương trình
 • Đăng ký hội nghị
 • Đăng ký nộp bài
 • Đăng ký diễn giải
 • Thanh toán Paypal

6.Liên hệ

 • Form liên hệ
 • Địa điểm
 • Bản đồ đường đi

 

II.Thiết kế web hội nghị về sự kiện thường niên

1.Trang chủ web sự kiện hội nghị thường niên

 • Giới thiệu hội nghị
 • Hình ảnh hội nghị
 • Các hoạt động
 • Thông tin
 • Địa chỉ

2.Thông tin hội nghị

 • Các chủ đề
 • Bài viết

3.Ban tổ chức

4.Mốc sự kiện

7.Liên hệ

 • Form liên hệ
 • Địa điểm
 • Bản đồ đường đi

Phương Nam tư vấn thiết kế web hội nghị sự kiện:

– Thiết kế web hội nghị sự kiện cho các công ty, tổ chức làm sự kiện về chủ đề. Web hội nghị đảm bảo về cấu trúc cũng như phối hợp với đơn vị cần làm hội nghị để xây dựng nội dung hình ảnh cũng như hệ thống hoạt động hoàn hảo một cách chuyên nghiệp nhất có thể.

– Thiết kế web hội nghị thường niên theo yêu cầu về chủ đề quý khách. chỉnh sửa web theo yêu cầu – thiết kế web tận nơi nếu có yêu cầu.

Từ khóa tìm kiếm: thiết kế web hội nghị, thiết kế web hội nghị thường niên